معایب و چالش های محاسبات ابری

1- آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی

اگر شرکت ارائه دهنده سرویس محاسبات ابری از تجارت خارج گردیدچه بر سر داده های کاربران خواهد آمد آیا داده ها بر خواهند گشت و با چه فرمتی بر خواهند گشت . مدل خدمات رایانه ای ، در مقایل رکود اقتصادی بسیار آسب پذیر است. همان گونه که شرمت ها در طی رکود  محتاطان عمل می کنند ، هزینه های  صرف شده برای خدمات رایانه ای را نیز کاهش می دهند.

 2-تغییر شکل نرم افزاری کاربردی

با شکل گیری ارائه سرویس  در محیط های ابری ، متخصصین نرم افزار در راه ایجاد نرم افزار های هستند که میلیون ها کاربر به جای اجرای آن بر روی کامپیوتر های شخصی خود ، بتوانند از ان مانند یک سرویس استفاده کنند. با چالش های متعدد جدیدی مواجه شده اند .

 3- پذیرش رایانش ابری

رویکرد محاسبات ابری نسبتا جدید است و در بسیاری از موارد هنوز پذیرفته نشده است . دپارتمان های فناوری اطلاعات هنوز نسبت به ان بسیار محتاط عمل می کنند زیرا سکوی رایانش ابر توسط ان ها کنترل نخواهد شد.

تا کنون سرمایه گذارانی که جرئت سرمایه گذاری در پروزه های مخاطره امیز را دارند، پول زیادی را در رایانش ابری سرمایه گذاری نکرده اند. توانایی کنترل هزینه ها و تهیهو تدارک زیر ساخت ها به هنگام نیاز ،به ویژه باعث جذب کسب و کارهای جدید که منابع کمتری در اختیار  داشتند ، شده است.  همچنین شرکت ای WEB2.0  که در حالت عادی منابع کمتری دارند به دنبال کسب توانایی افزایش یا کاهش آسان  تقاضا یه هنگام نیاز هستند. شرکت های  بزرگتر ، عموما صبر می کند تا فناوری های جدید پذیرفته شوند. از پروژه های موقتی استفاده می کنند  که منابع اضافی زیادی را می طلبد. مثل همهی رویکرد های  تازه پدیدار شده میزانی از بیم ، عدم اطمینان و قطعیت، و نگرانی هایی درباره بالندگی این فناوری وجود دارد.

4- نغییر در مسئولیت کنترل

 آیا ارائه دهندگان سرویس های محاسبات ابری تغییرات بیرونی بر روی داده ها و یا موارد مربوط به مجوزهای امنیتی را می پذیرند. آیا فراهم کننده اجازه هر نوع کنترل بر روی موقعیت داده را به کاربر می دهد. آیا رمزنگاری  داده در تمام بخش ها امکان پذیر است و این رمزنگاری ها کچا طراحی و تست می گردند.

 ارئه دهندگان خدمات ، معمولا سکو را برای پشتیبانی از شیوه های تجاری و فناوری اطلاعات یک شرکت خاص طراحی نمیکنند. همچنین، کاربران قادر به تغییر فناوری سکوها به هنگام نیاز نخواهند بود. گرچه ارائه دهندگان می توانند با توجه به اینکه کدام فناوری به بهترین نحونیاز ها را پاسخ می دهد،به هنگام نیاز آن را تغییر دهندکه این کار بدون موافقت یا رضایت مشتریان انجام میگیرد.

 5- افزایش هزینه های سربار در پهنای بار

به لطف پهنای باند بالای شبکه ،کاربر حتی هنگامی که در خال استفاده از وب به عنوان یک کامپیوتر فراگیر است ، احساس مار بر روی سیستم محلی را دارد. با این حال مشکل زیر پیش می اید:

در حالی که شرکت ها به کمک رایانش ابری ، می توانند در هزینهی تجهیزات و نرم افزار های صرفه جویی کند،اما باید متحمل هزینه ی بالاتری برای پهنای بان شوند. احتمالا  هزینه ی پهنای باند برای نرم افزارهای کاربردی کوچک مبتنی بر وب که بر داده متمرکز است نیستندکمتر خواهد بود، اما هنگامی که مثلا یک شرمت ،پایگاه داده ای چند ترابایتی را ز طریق رایانش ابری اجرا میکند ، این هزینه می تواند  بسیار بالا باشد.

 6-نیاز به اتصال دائمی به اینترنت

در صورتی که شما نتوانید به اینترنت متصل شوید استفاده از سرویس های محاسبات ابری  غیر ممکن خواهد بود. از آنجایی که شما باید برای ارتباط با برنامه های کاربردی و استناد خود به اینترنت متصل باشیدف اگر یک ارتباط اینترنتی نداشته باشید نمی توانید به هیچ چیزی، حتی اسناد خودتان دسترسی پیدا کنید. عدم دسترسی به یک ارتباط اینترنتی، به معنای نبود کار است.

 7-ایجاد محدودیت در پهنای باند کم سرعت

به همان شکلی که در بالا اشاره شد] یک ارتباط اینترنتی کم سرعت نظیر نمونه ای که  در سرویس های  Dial-up دیده می شودف در بهترین حالت استفاده از محاسبات ابری را با دردسرهای فوق العاده ای همراه می کند . و اغلب اوقات ف استفاده آز آندرا غیر ممکن می نماید. برنامه های  کاربردی  تحت وب و همچنین اسنادی که بر روی ابر ذخیره شده اند  برای دانلود شدن به پهنای باند بسیار زیادی نیاز دارند. اگر شما از یک اینترنت Dial-up استفاده می کنید, اعمال تغییر در یک سند یا رفتن از یکصفحه به صفحه دیگرهمان سند ممکن است برای همیشه به طول بیانجامد، و البته در مورد باز شدن یک سرویس  غنی از امکانات حرفی نمی زنیم.به عبارت دیگر استفاده از محاسبات ابری باری کسانی که  سرعت های پایین دارند مناسب نیست.

 8-احتمال کند شدن دسترسی به سرویس

 حتی در یک ارتباط اینترنتی سریع نیز ، برنامه های کاربردی تحت وب می توانند گاهی اوقات کندتر از دسترسی همان برنامه  نرم افزاری از روی کامیوتر یا لپ تاپ شخصی باشند. تمام جنبه های یک برنامه ، از جمله واسطه و سند فعلی ، باید بین کامپویتر یا کامپیوتر های موجود بر روی ابر مبادله گردند. اگر در ان لحظه ف کارساز های ابر در معرض تعیه نسخه پشتیبان باشند یااگر اینترنت یک روز کند را پشت سر گزاردف شما نمی توانیدبه همان دسترسی سریعی که در یک برنامه رایانه شخصی  وجود داردف برسید.

 9-محدود شدن به یک سرویس دهنده خاص

  نیاز به استانداردهای باز برای تمام شیوه های استفاده از وب به عنوان یک کامپیوتر فراگیر وجود دارد. با افزایش تعداد ارائه دهندگان خدمات ابری ، اهمیت قابلیت جابجایی بیشتر خواهد شد. اگر یک شرکتی از  خدمات یکی از ارائه دهندگان  ناراضی باشدیا اگر فروشنده خدمات از این کسب و کار کنار بکشد،خریدار لزوما نمی تواند به آسانی و با هزینه کم ب ارائه دهنده ی دیگری منتقل شود و یا اینکه خدمات مذکور را دوباره به درون شرکت  منتقل نماید. بلکه باید داده ها و نرم افزار های کاربردی اش را قالب بندی محدنموده و آن ها را به یک ارائه دهنده جدید منتقل کند، که فرایندی بالقوه پیچیده است، و اگر بخواهد خدمات را به درون شرکت بیاورد ، باید تمامی کارمندان واجد شرایط  و مهارت های لازم  برای این امر استخدام نماید.کاربران به طور روز افزون به وب و ارائه دندگان آن وابسته خواهند شد. به این ترتیب، هنگامی که ارائه دهندگان خدمات شرایط استفاده از خدمات و یا روش های عملیاتیخود را بعد از  مدتی تغییر بدهند، کاربران آن ها احساس به دام افتادن و درماندگی می کنند.

برای مثال، تحمیل محدودیت های جدید بر استفاده از یک قابلیت و یا از کار کار انداختن آن به مدت چند ماه به منظور بهبود بخشیدن به آن. همچنین ممکن است ارائه دهندگان  تصمیم به حذف یک قابلیت که سال ها ر سایت رایگان ارائه می شد بگیرند،اما بخشی که باید  برای آن پول پرداخت کرد راحذف کنند و حتی افزایش قیمت بدهند.

 10- کاهش شفافیت در دسترسی

اگر شرکت ها نتوانند نشان دهند که چه کسی به اده های مشتریان دسترسی دارد و چگونه مانع دسترسی کارمندان غیر مجاز به اطلاعات می شوندف نخواهند توانست از حسابرسی ظرفیت های خود، بهوسیله مشتریان آینده با موفقیت بیرون بیایند. ارائه دهندگان  رایانش ابراین نگرانی را به کمک نظارت بر سیستم ها و به وسیله ی مستند سازی رویه های طراحی شده برای پاسخ گویی به نیاز های امنیت داده برای مشتریان رفع می کنند.

 11- کاهش قابلیت اطمینان

در مواقع بحران چه بر سر اطلاعات می آیدو آیا فروشنده بازیابی کامل اطلاعات را پشتیبانی می نماید . در این صورت چه مدت زمان صرف بازیابی اطلاعات می گردد. از نظر تئریف داده های ذخیره شدهبر روی ابر ایمن هستند و بین چندینماشین توزیع شده اند. اما در صورتی که اده های شما مفقود شوند، شما هیچ نسخه پشتیبان فیزیکی یا محلی در اختیار نخواهید داشت( مگر این تمام  اسناد ذخیره شده بر روی ابر را بر وی رایانه میزی خود دانلو کنید ک معمولا کاربران کمی چنین کاری می کنند).