دستگاههای ذخیره سازی داده مهمترین و اصلی ترین بخش شبکه های کامپیوتری بوده که وظیفه حفظ و نگهداری داده ها و نیز انتقال سریع داده به کاربر مجاز را بعهده دارد. این دستگاهها در سه سطح پیشرفته یا Enterprise ، متوسط یا Mid level و ساده (Elementary)عرضه میشوند که انتخاب یک دستگاه از هر کدام از این طبقه بندی ها به سطح انتظار از پارامترهای فنی یا فیچرهای دستگاه برمیگردد . از جمله اینکه چند سطح حفاظت داده وجود دارد ، چقدر دستگاه باید پایدار یا Stable باشد ، تا چه حد دستگاه باید همواره در دسترس باشد (HA) ، تا چه میزان سرعت انتقال دیتا ، امنیت دسترسی به داده ها و موارد دیگر برای ما مهم میباشد . شرکت راد اندیش ویرا با منابع معتبر و دست اول کمپانی سازنده در ارتباط مستمر بوده و سوابق خوبی در تامین و راه اندازی برندهای اصلی این گونه سیستمها دارد .

 رضایت شما سرمایه ماست 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1
  • 2