سرورها به عنوان بخش حساس و کلیدی در شبکه های کامپیوتری ، وظیفه محاسبات سریع و امن آن به درخواست  مجاز کابران مجاز را بر عهده دارد . در شبکه های کامپیوتری دیتا استورج ها و سرورها لازم و ملزوم یکدیگرند ، به این مفهوم که هرچند بهترین دستگاههای ذخیره ساز داده انتخاب شده باشد ولی به پرفورمانس سرور کم توجهی شده باشد ، تمام اهمیت و کارایی دیتا استورج بیهوده خواهد بود . بنابراین در شبکه های پیشرفته ، نگرش به انتخاب سرور باید همگام و ملازم انتخاب استورج خوب باشد . هرچند در شبکه های ساده و کم اهمیت تر سرورها ، هم نقش سروری خود و هم نقش استورج را بعهده میگیرد . شرکت راد اندیش ویرا با تجربه و تسلط مناسب بر کارکرد و پرفورمانس و فیچرهای فنی انواع سرورهای مطرح بازار ، سوابقی خوبی در تامین ، مشاوره و خدمات پس از فروش اینگونه تجهیزات دارد .

 رضایت شما سرمایه ماست 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1
  • 2