چرا ما

 • اطمینان از تجارب - اطمینان به راهکارهای ارائه شده - اطمینان در حصول نتیجه
 • مشتری مداری  با استفاده از سيستم نرم افزار  CRM
 • مدیریت فعال کاهش ریسک وخطر 
 • سيستم پشتيباني هوشمند مبتنی بر ITIL
 • حضور درکنار مشتري دوره های آموزش هاي استاندارد و جامع در سطح سازمان
 • احاطه ی علمی و دانش محور بر اکثر برند های مورد استفاده در مراکز داده
 • به کارگيري روش هاي مديريتي روز
 • استفاده از نيروهای متخصص و تک مهارتی   و مورد اطمینان
 • متدولوژی ساختار یافته است و انعطاف پذیر
 • تعيين مدير پروژه و تیم اجرایی و کنترل پروژه
 • همکاري با دانشجویان دانشگاه هاي معتبر کشور در راستای علم پروری
 • حضور مهندسین با سابقه و با گواهینامه های معتبر بین المللی در شرکت
 • ارائه‌ي توافق نامه سطح سرویس (SLA)
 • تعهد حرفه اي در قبال انجام بموقع كار
 • پيگيري دستاوردهاي نوين تكنولوژي
 • رعايت حقوق معنوي مشتريان
 • حفظ اطلاعاتمحرمانه و اسرار مشتريان
 • بازدید های رایگان در انتهای پروژه در جهت رضایتمندی و ارتقا کیفیت سرویس ها

 

 رضایت شما سرمایه ماست 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • 1
 • 2