پشتیبانی

برای مطمئن شدن از اینکه مشتری بالاترین بهره بری را از شرکت میبرد ، باید خدمات پشتیبانی را از شرکت به بوته آزمایش ببرد . اگر شما تجهیزاتی دارید که به هر دلیل مجبور یا علاقه مند به حفظ و استفاده ان بوده اید و  جایگزین کردن آن به دلایلی مقرون به صرفه نبوده یا مصلحت نیست ، قطعا تداوم بهرگیری از آن تجهیزات مستلزم یک شریک مطمئن برای انجام پشتیبانی های مورد نیازست . تامین به موقع قطعات یدکی(spare parts) ویا خدمات درمحل (field service support) و انجام تمامی مراحل و فاز های  نگهداری در سطح حرفه ای از مهمترین مزایای انتخاب شرکت راد اندیش ویرا برای پشتیبانی سازمان مشتریان است .

 رضایت شما سرمایه ماست 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1
  • 2